7-4 Clip #0 - #5 | 2010 | Schmuck
Feinpolyamid | lasergesintert | 50 x 20 mm - 65 x 45 mm